Sharing is caring!

За единайсета поредна година ИЧЕ – Агенция за пoдпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина, се заема със “сладката” и важна дейност да срещне италиански предприятия в еногастрономическата сфера и българския пазар. Събитието, което ще се проведе на 1 октомври между 14ч и 19ч в Гранд Хотел София, е профилирано за професионалистите в ХоРеКа сектора, който е в постоянно развитие в България. Колкото и голямо присъствие да имат италианските продукти в България, винаги ще има новости, както и много фирми, които искат да навлизат по пазарите в света. А Италия в България винаги е имала и ще има специално място.

Агенцията изгражда и повишава имиджа на марката Made in Italy, подпомага търговското, промишлено и технологично партньорство с чуждестранни фирми, като организира: двустранни работни срещи; тематични и икономически семинари; посещения на български делегации на изложения в Италия; официални колективни участия на италиански фирми на изложения в България; курсове по обучение на кадри в различни сектори на промишлеността. В офиса в София работи „Деск България” за предоставяне на информация на италианските фирми и подпомагане участието им в съвместни проекти, финансирани по структурните фондове в България.
ИЧЕ създаде портала www.italtrade.com, за да представи най–доброто от италианската продукция на световните пазари. Italtrade.com е предпочитан източник на информация за фирми от целия свят, търсещи бизнес контакти с Италия. В Italtrade.com ще намерите икономически и търговски новини от Италия, информация за събития и лица от бизнес средите, за промишлените клъстери, за най-добрите италиански продукти. Специалната рубрика “Your business proposals” дава възможност на чуждестранни фирми, в т.ч. и български, да изпратят своите бизнес предложения. Достатъчно е от списъка с държавите в сайта да изберете България и да попълните формуляра на английски език.
Чрез Italtrade.com Вие имате достъп до база данни с офертите на над 40 000 италиански фирми, групирани по сектори.
Агенцията разполага с Интернет сайт www.ice.gov.it на италиански език. Информацията от портала Italtrade с Вашите бизнес предложения се прехвърля автоматично и в сайта, където е на разположение на италианските фирми в продължение на три месеца.
Офисът на ИЧЕ – Агенция в София издава месечен бюлетин на български език, който включва анонсиране на бизнес предложения на италиански фирми, актуална информация за инициативи, организирани от Агенцията, изложения в Италия, новини. Ако желаете да го получавате, пишете на sofia@ice.it.

Скоро, ще дадем и повече информация относно събитието тази година.

© 2019, Adriana Ghiuseleva. All rights reserved. InFoodVeritas 2023

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.