Sharing is caring!

Последната седмица от земния живот на Господ Иисус Христос се нарича “Велика” или “Страстна седмица”, т.е. Седмица на страданията, прелюдия към вечния живот и символ на духовното пречистване и смирение на човека. Тя е последната от Великденския пост и на всеки един ден от нея се извършват специални служби от църквата. Според православния календар тази седмица завършва с Великден.

По време на Страстната седмица постите навлизат в своя най-строг период. Консумират се предимно плодове, чай, хляб и вода, като църковните канони повеляват последните три дни да се изкарат само на хляб и вода.

 

Велики понеделник

Вярвания: Иисус Христос влиза в Йерусалимския храм. Намира го пълен с търговци и ги изгонва, защото храмът е дом за молитва, а не тържище. В Евангелието се говори за проповедта на Иисус в храма и изреченото от него проклятие над безплодната смоковница – символ на човешката душа,която не познава молитвата, покаянието и не носи духовни плодове.

Обичаи и традиции: От Велики понеделник започва голямото великденско чистене, което е задължително за всеки дом. Освен това понеделникът е и последният от дните, през които може да се пътува.

Велики вторник

Вярвания: В нощта срещу Велики вторник Господ Иисус Христос бил във Витания и сутринта дошъл в Йерусалимския храм, където поучавал народа. Първосвещениците и старейшините, като слушали Неговите притчи, разбрали, че Той говори за тях, поискали да го заловят, но се бояли да Го нападнат открито, защото хората Го почитали като Пророк.

Обичаи и традиции: Според църковния обичай това е ден на поучения и последни нравствени наставления.

Велика сряда

Вярвания:  Провежда се Тайната вечеря на Божия син с Апостолите, по време на която Той им казва, че един от тях ще Го предаде. Юда излиза и Го предава, а през нощта срещу четвъртък Христос се моли в Гетсиманската градина до идването на предателя и залавянето Му.

Обичаи и традиции: На този ден на жените им е забранено да вършат всякаква домакинска работа (чистене, пране, шиене, готвене и т.н).

Велики четвъртък

Вярвания: Произнесена е смъртната присъда на Иисус Христос и е потвърдена от Пилат Понтийски. В същата тази вечер, която според еврейските вярвания е началото на следния ден (след залез), Той е разпнат.

Обичаи и традиции: Отреден е за обредното боядисване на яйцата, като първите винаги са червени.

В миналото това, колко яйца ще се боядисат, се е определяло от броя на членовете на семейството. Обикновено се приготвяли по 30-40 яйца, а в богаташките къщи техният брой стигал до 200-300. Традицията повелява с боядисването на яйцата да се заеме най-старата жена в семейството. Първото боядисано яйце се поставя пред иконата вкъщи и се пази до следващия Велики четвъртък, а след това се хвърля в течаща вода.

Разпети петък

Вярвания: Денят на великите страдания на Иисус, наричан още Велики петък или Разпети петък. Христос приема смирено съдбата си да бъде унижаван и принуден да носи при изкачването към лобното си място тежкия кръст, на който ще бъде разпнат. Разпънат е на Голгота между двама разбойници и издъхва в мъки, като страданията му донасят слънчево затъмнение и земетресение.

Обичаи и традиции: В деня, в който е бил разпнат Исус Христос, не се върши никаква работа, защото се смята, че ако хората не спазват тази повеля, ще бъдат сполетени от нещастие.

Строго са забранени песните и веселбите. Народните обичаи повеляват в този ден да се мине под маса. Така човек символично се пречиства от своите грехове и оставя всички тежести и проблеми в ръцете на Бога.

По време на Разпети петък постът в Православната църква е особено строг – тогава нито се яде, нито се пие дори вода.

Велика събота

Вярвания: Ден на погребението на Иисус Христос и на оплакването Му от майка Му Света Богородица и от жени, носещи миро. Тогава гробът му е запечатан и пред него е поставена стража (случва се вечерта в петъчния ден, когато църквата отслужва Опело Христово).

Обичаи и традиции: На този ден има обичай жените да посещават гробищата, за да раздават боядисани яйца и хляб за душите на мъртвите. До обяд се разрешава домакинската работа, която по-нататък през деня се забранява напълно. Велика събота е и последният ден, в който могат да се боядисват яйцата за Великден. Пасхалната служба за Възкресение започва малко преди полунощ, а точно в 00.00 часа водещият службата свещеник трикратно възвестява възкресението на Христос с думите: „Христос воскресе”, на което богомолците отговарят: „Во истина воскресе”.

Великден

Приключват страданията на Христос (Страстите Христови).

Това е последният (неделен) ден от Страстната седмица, наречен още Светлото Възкресение. Отново службата започва през нощта. Неделният ден е „започнал“ от залез слънце на съботния ден. След полунощницата в църквата свещеникът изнася светлината и призовава вярващите да дойдат и да вземат светлина от незалязващата светлина, понеже Христос е възкресъл.

Съветвам да гледате “Страстите Христови” на Мел Гибсън

 

Източник: http://za-men.eu/archives/4632

© 2018, Adriana Ghiuseleva. All rights reserved. InFoodVeritas 2023

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.